SÜRÜCÜ KURS PROGRAMI                       **EK 6 (Sertifika) 07.03.207 tarihli Yeni Yönetmeliğe Uygundur**